Tables Previous

#183 Montauk Three Leg Table

    183.gif

#183 Montauk Three Leg Table
31" H X 36" DIAMETER

 

COMMON CARRIER